Amanda Jansson har spelat roller i:

 Tills döDen skiljer oss åT , Sverige