Martin Bahne har spelat roller i:

 Framom fräMsta linjen, orginaltitel: 'Framom fräMsta linjen - etulinjan edessÄ' , 2004 Finland