Sampo Sarkola har spelat roller i:

 Framom främsta linjen, orginaltitel: 'Framom främsta linjen - etulinjan edessä' , 2004 Finland