Stina Rautelin har spelat roller i:

 Tomten äR far till alla barnen , 1999 Sverige
 Beck 2 - SpåR i möRker , 1997 Sverige
 Beck , 1997 Danmark