Anders Lundin har spelat roller i:

 Slutspel , 1997 Sverige