Povel Ramel har spelat roller i:

 Bert - den siste oskulden , 1995 Sverige