Jan Guillou har spelat roller i:

 Yrrol - en kolossalt genomtÄNkt film , 1994 Sverige