Sven Melander har spelat roller i:

 Macken - roy's & Roger's bilservice , 1990 Sverige
 SlagskÄMpen, orginaltitel: 'The inside man' , 1984 Sverige United Kingdom
 SäLlskapsresan eller finns det svenskt kaffe på Grisfesten , 1980 Sverige