Hans Iveberg har spelat roller i:

 Prins hatt under jorden , 1979 Sverige