Andreas Nilsson har spelat roller i:

 Rastal , 2004 Sverige