Andreas Jessen har spelat roller i:

 Indefra og ud , 2002 Danmark