Julie White har spelat roller i:

 She's french! Slap her , 2002 Tyskland