Kirsti Torhaug har spelat roller i:

 Kärlek och hela alltihopa , 1997 Sverige