Henry Gibson har spelat roller i:

 Heta nyheter, orginaltitel: 'Switching news' , 1988 Kanada USA
 Jag krymper! Hjälp, orginaltitel: 'The incredible shrinking woman' , 1981 USA
 The blues brothers , 1980 USA
 Nashville , 1975 USA
 Långt farväl, orginaltitel: 'The long goodbye' , 1973 USA