Lars Green har spelat roller i:

 Rackelhane , Sverige
 Svart lucia , 1992 Sverige
 Täcknamn coq rouge , 1989 Sverige
 Det första äventyret , 1987 Sverige
 Demoner , 1986 Sverige
 Jänken , 1970 Sverige