Birgit Nordin har spelat roller i:

 Trollflöjten , 1974 Sverige
 Flygplan saknas , 1965 Sverige